Werkgroep Jeugd en Jongeren

Jongeren hebben nu hun plek in de wijk.

Ook in de toekomst willen we voor deze en toekomstige jongeren een plek garanderen zodat ze zich veilig, geborgen en betrokken voelen met de (nieuwe) wijk en zo overlast voorkomen.

De werkgroep bestaat momenteel uit:

Ellen van Bon, voorzitter, Jim Dokter en Lambert Neijenhuis.

Wil je ook meedoen en meedenken over het welzijn van onze jeugd , meld je dan aan voor onze werkgroep. Je kunt dat doen door een mail te sturen naar info@wijkorganisatiezbb.nl