Werkgroep Ouderen

Omdat er in de wijk in verhouding veel ouderen wonen, vindt de wijkorganisatie het belangrijk specifiek voor deze groep verschillende activiteiten onder de aandacht te brengen. Door bestaande organisaties wordt al veel georganiseerd, waar ouderen niet altijd van op de hoogte zijn. We willen samenwerken met bestaande organisaties en ouderen informeren over en begeleiden naar voor hen georganiseerde activiteiten.

De werkgroep bestaat momenteel uit:

Herman Geerts, voorzitter, Ine Hulzink en Lonneke Janzen

Wil je ook meedoen en meedenken over activiteiten voor onze ouderen in de wijk, meld je dan aan voor onze werkgroep. Je kunt dat doen door een mail te sturen naar :

info@wijkorganisatiezbb.nl