Werkgroep Verkeer en Veiligheid

De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van onze wijk heeft de hoogste prioriteit. De verkeersdruk op de grote wegen in de wijk is gigantisch groot. Dit heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid voor alle inwoners. Daarnaast zijn er ruimtelijke ontwikkelingen met als gevolg dat er invloed is op de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, het parkeren en de mobiliteit in de wijk.

Op de foto’s ziet u een drietal aandachtspunten:

  • Doorgaand vrachtverkeer Karstraat/Stadswal;
  • Het ontbreken van een voetpad aan de Polseweg;
  • De Driegaardsestraat, een 30km-weg  met het uiterlijk van een 50km-ontsluitingsweg.

De werkgroep bestaat momenteel uit:

Herman Noordman; voorzitter, Mandy Roelofs, Erik Wierbos, Marleen Teunissen en Henk Iding.

Wil je met ons meedenken over verkeer en veiligheid in onze wijk? Laat het ons weten en stuur een mail naar info@wijkorganisatiezbb.nl