Stichting Wijkorganisatie ’t Zand Binnen – Buiten (Stichting Wijkorganisatie ZBB) heeft op 3 januari 2022 de ANBI status (Algemeen nut beogende instelling) aangevraagd.

Stichting Wijkorganisatie ZBB is ingeschreven in het Handelsregister (KVK) onder nummer 80550894.

1. De stichting heeft ten doel:

a. Het faciliteren, organiseren en ondersteunen van activiteiten en projecten in de woonwijk ’t Zand Binnen – Buiten te Huissen, mits het algemeen nut van de samenleving of onderdelen daarvan dienende;

b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het faciliteren en realiseren van project-initiatieven en activiteiten;

b. Het verwerven en beheren van geldmiddelen en andere bezittingen.

RSIN of fiscaalnummer 861712420

 

Er hoeft geen schenkbelasting te worden betaald over schenking of nalatenschap aan onze stichting. De Belastingdienst stimuleert instellingen als de onze te begunstigen met een schenking. Deze schenking is fiscaal aftrekbaar.

Voor informatie over de mogelijkheid van giftenaftrek bij aangiften inkomstenbelasting verwijzen we naar de site van de belastingdienst

 

Statuten Stichting Wijkorganisatie ’t Zand Binnen – Buiten

Uittreksel KVK