DE MISSIE EN VISIE VAN DE WIJKORGANISATIE ’t ZAND BINNEN-BUITEN

In deze missie wordt de identiteit van de wijkorganisatie vastgelegd. Dit is belangrijk voor het doen en laten van alle mensen die betrokken zijn bij het functioneren van de wijkorganisatie en laat naar buiten zien welke waarden we willen uitdragen. Kortom, waar geloven wij in en waar doen wij het voor. De missie is uiteindelijk ook de weg voor het behalen van de visie. De volgende missie geformuleerd:

Het bevorderen en versterken van welzijn, gezondheid en welbevinden voor al onze bewoners om een inhaalslag te maken met zicht op een betere toekomst.

Kernwaarden van onze wijkorganisatie

  • Duurzaamheid bevorderen
  • Respect voor elkaar
  • Vertrouwen en vrijheid
  • Klimaatbestendig handelen
  • Natuur-inclusief wonen
  • Veiligheid waarborgen
  • Stimuleren van diversiteit
  • Saamhorigheid behouden
  • Elkaar ontmoeten

De visie van onze wijkorganisatie

Onze wijkorganisatie streeft continue naar verbetering van gezondheid, welzijn, en welbevinden voor onze bewoners.