Wijkplatform

Wijkplatform ’t Zand Binnen – Buiten is al vele jaren (vanaf 2000) een bekend begrip in onze wijk. Het Wijkplatform heeft zich steeds ingezet in het belang van de wijk en haar inwoners op velerlei gebied geholpen.  Mevrouw Henny Damen was jarenlang het zeer gewaardeerde gezicht van het Wijkplatform. Helaas is ze ons in september 2019 ontvallen. Ter nagedachtenis heeft het plein voor IKC Het Sterrenbos haar naam gekregen en heet vanaf 28 februari 2020 het Henny Damenplein.

In 2019 kwam het Wijkplatform in contact met andere organisaties verbonden aan het Zands Overleg, die in onze wijk actief zijn. Wij realiseerden ons dat wij aanzienlijk meer mogelijkheden zouden krijgen als wij met de andere organisaties één geheel zouden vormen. Wij besloten om samen te gaan met deze organisaties en zo ontstond in 2020 de Wijkorganisatie ’t Zand Binnen – Buiten. Ook haar motto ‘Sterk door samenwerk’ is door ons van harte geadopteerd.

Onze Wijkorganisatie kent intussen, naast haar specifieke project Zwaanse Buurtkraam,  7 werkgroepen, die zich ieder bezighouden met een specifieke cluster van onderwerpen die voor de wijk van belang zijn.

Deze werkgroepen zijn momenteel:

  • Nieuwbouw & Nieuwe Inwoners
  • Verkeer & Veiligheid
  • Communicatie
  • Ouderen
  • Jeugd & Jongeren
  • Groen, Klimaat & Spelen
  • Maatschappelijke Ontmoetingsplaatsen

Net als voorheen is het Wijkplatform bereikbaar voor iedereen die een vraag heeft omtrent zaken die de wijk en haar inwoners aangaan. Ook het Wijkplatform gaat met haar tijd mee en uw vragen of opmerkingen kunt u aan ons richten via de e-mail info@wijkorganisatiezbb.nl

Alle vragen die wij als Wijkplatform ontvangen zullen wij per onderwerp verdelen over deze werkgroepen, zodat wij u zo goed mogelijk op maat kunnen bedienen.