Lydia Littel:                        voorzitter

Hans van Halder:              secretaris

Marleen Teunissen:          penningmeester