In opdracht van gemeente Lingewaard en de werkgroep Groen, Klimaat en Spelen van Wijkorganisatie ‘t Zand Binnen-Buiten is onlangs een verduurzamingsenquête uitgevoerd onder de bewoners van de wijk Het Zand. Er werd onder andere gevraagd wat hun mening is over duurzame energie, het verduurzamen van de woning en het opwekken van duurzame energie in de gemeente. De resultaten van de enquête worden in 2022 tijdens een informatieavond in de Zandse kerk besproken. De werkgroep Groen, Klimaat en Spelen zal naar aanleiding van de resultaten verschillende acties opzetten die aansluiten bij de behoeftes en wensen van bewoners. Zo wordt samen gewerkt aan een duurzame leef- en woonomgeving voor iedereen in Het Zand. Zie je ook het belang van duurzaamheid binnen de energietransitie en wil je meedenken aan gerichte oplossingen voor de wijk? Meld je dan aan als gesprekspartner voor de werkgroep door een mail te sturen naar werkgr.groen@wijkorganisatiezbb.nl.

Leave a Reply