In de nieuwsbrief van gemeente Lingewaard van november 2020 over de rioolwerkzaamheden in onze wijk is aangegeven, dat tijdens deze werkzaamheden enkele bomen verloren zijn gegaan en dat er te weinig ruimte op gemeentegrond is overgebleven om nieuwe bomen te planten. Om die reden heeft de gemeente gratis bomen aangeboden, die bewoners in eigen voortuin kunnen planten om zodoende het tekort aan bomen weer aan te vullen. Gemeente Lingewaard heeft een aantal reacties ontvangen van bewoners die hier positief tegenover staan.

Wat de gemeente niet heeft vermeld is, dat het hierbij alleen gaat om bewoners, die wonen in de straten waar de rioolwerkzaamheden plaatsvinden. Iedereen, die niet aan deze straten woont, komt in principe niet in aanmerking.

Als werkgroep Groen Klimaat en Spelen van de Wijkorganisatie ’t Zand, Binnen-Buiten zijn wij van mening, dat er ook in andere straten een behoefte is aan meer groen. Wij willen dit graag aan u voorleggen en vragen u te reageren op deze Nieuwsbrief als u ook belangstelling heeft om een boom in uw voortuin te plaatsen. Wij gaan daarover met gemeente Lingewaard in gesprek en gaan uitzoeken of er mogelijkheden zijn om ook bewoners in andere straten hiervoor in aanmerking te laten komen.

Woont u op ‘t Zandse Vierkant, op het Binnenveld, aan de Tabakshof of in het buitengebied laat dan van u horen. U kunt dit doen door een email te sturen naar werkgr.groen@wijkorganisatiezbb.nl Tenslotte, iedere boom levert een belangrijke en noodzakelijke bedrage aan een gezond klimaat voor onze wijk.

Leave a Reply