Op maandag 27 juni werd er door Gemeente Lingewaard een bijeenkomst georganiseerd om geïnteresseerden te informeren over de invulling van het gebied ‘Driegaarden’. Het gaat hier om het gebied tussen het Laakse Eind en de begraafplaats ’t Zand. Een gebied dat al grotendeels in handen is van een ontwikkelaar.

Tijdens de bijeenkomst is de gebiedsvisie getoond (zie ook  www.lingewaard.nl/driegaarden)

Een gebiedsvisie vormt een kader voor de ontwikkeling van een gebied. De ambitie is uitgesproken om circa 450 woningen binnen het gebied te realiseren, waarbij er sprake zal zijn van een mix van typen woningen en daarmee doelgroepen. Betaalbaarheid speelt uiteraard een belangrijke rol. Maar in de visie kijkt men verder dan wonen. Het gaat ook over groen, water, parkeren en spelen. Zo geeft de visie bijvoorbeeld weer dat de woningen omringd worden door groen en dat in het gebied niet de auto maar de fiets centraal staat.

In deze fase werd aanwezigen gevraagd te reageren op de visie, om de gemeente input te geven voor aanscherping.

Leave a Reply