Afgelopen april is het Huiskamerproject van de Wijkorganisatie voortvarend gestart. De maandagmorgen wordt redelijk bezocht maar op donderdagmiddag slaagt het helaas niet.

Met ingang van week 32 is alleen op maandagochtend de inloop voor de koffie morgen open. Voor de donderdagmiddag zal gekeken worden naar een alternatief. Zodra er een nieuwe mogelijkheid is zullen wij dit kenbaar maken via de website, facebook en Gemeentenieuws.

Wil je ook gezellig even bijpraten met andere inwoners van ’t Zand loop dan gerust op maandagmorgen binnen in het Gemeenschapshuis op ’t Zand. Iedere maandag morgen van 10.00 tot 12.00 uur in de grote zaal

Leave a Reply