Door de klimaatverandering neemt de funderingsschade aan woningen in het hele land toe, ook in de gemeente Lingewaard. Algemeen wordt het dalende grondwater na een periode van droogte hiervoor als belangrijkste oorzaak gezien.  Factoren als een netto neerslagtekort en dalend oppervlaktewater in de grote rivieren liggen hieraan ten grondslag. Feit is dat vele woningeigenaren in Lingewaard als gevolg hiervan te maken krijgen met verzakkingen, scheurvorming en funderingsproblemen, problemen die zij niet of met moeite zelf kunnen oplossen.

Na de droge zomer van 2018 hebben zich ruim 100 inwoners uit de gemeente zich met zulke problemen bij de gemeente gemeld. Tot op heden hebben 35 daarvan uit alle woonkernen van de gemeente de handen ineen geslagen in het Platform Funderingsschade Lingewaard, waarvan het de opzet is dat gedupeerden van elkaar kunnen leren door kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Als gevolg van intensief overleg met de gemeente en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsschade (KCAF) organiseert het platform op donderdag 22 maart een informatieavond over een nog op te starten pilot/onderzoek naar de funderingsrisico’s in het rivierengebied en de daarmee samenhangende herstelmogelijkheden. Met dit project wil het KCAF samen met gedupeerden in de gemeente Lingewaard meer inzicht krijgen in de funderingsproblematiek. Onderdeel van de pilot is dat er bij een aanzienlijk aantal panden in de gemeente Lingewaard een kosteloze inspectie plaats kan vinden. De pilot zal nader worden toegelicht op de informatieavond van 22 maart aanstaande.

Programma informatieavond 22 maart

De informatieavond van 22 maart wordt georganiseerd door het Platform Funderingsschade Lingewaard, in samenwerken met de gemeente en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Het programma is als volgt:

19.00 – 19:30     Inloop

19.30 – 19.45     Opening door Platform Funderingsschade Lingewaard

19.45 – 20.00     Opening door wethouder gemeente Lingewaard M.J.A. van den Bos

20.00 – 21.00     Toelichting KCAF op Pilot in gemeente Lingewaard

21.00 – 21.15     Afsluiting

Aanmelden

Alle gedupeerden met (vermoedelijke) funderingsschade uit de gemeente Lingewaard zijn van harte welkom om deze informatieavond bij te wonen. Wilt u deze avond bezoeken, dan kunt u zich aanmelden via platform.funderingsschade@gmail.com. Wilt u daarbij aangeven met hoeveel bezoekers u komt?

Leave a Reply