De gemeente Lingewaard heeft samen met inwoners en betrokken organisaties een strategie opgesteld: de Lokale Adaptatiestrategie. Ook zijn er drie Uitvoeringsagenda’s gemaakt waaruit de gemeenteraad kan kiezen. In deze strategie geven we aan hoe we de gevolgen van de klimaatverandering willen gaan opvangen. Dus hoe gaan we Lingewaard klimaatbestendig inrichten en wat gaan we doen tegen hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Het plan is nog niet definitief. Je kunt het plan en de Uitvoeringsagenda’s inzien en tot en met zaterdag 12 juni reageren. Ga hiervoor naar: Klik

Leave a Reply