De herstructurering heeft als voornaamste doel de verkeersveiligheid en doorstroming van de Karstraat te verbeteren. Het kruispunt krijgt een nieuwe inrichting met onder andere stoplichten en middengeleiders. De oversteekplaats wordt in noordelijke richting opgeschoven om zo de afstand tot de flauwe bocht te vergroten en het zicht op de oversteek te optimaliseren. Het verplaatsen van de Zandsedwarsstraat in zuidelijke richting zorgt er daarnaast voor dat automobilisten vanuit Huissen beter zicht hebben op het verkeer afkomstig van de Zandsedwarsstraat. Deze maatregelen komen de verkeersveiligheid ten goede. Van een toename van de verkeersintensiteit als gevolg van het plan is geen sprake.

“Door de verlegging van de aansluiting van de Zandsedwarsstraat op de Karstraat in combinatie met de aanpassing van de huidige oversteekplaats ontstaat voor alle gebruikers een veiliger situatie. Het verkeer dat vanuit de Zandsedwarsstraat de Karstraat oprijdt, heeft straks een beter zicht over de Karstraat. Als de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan goed verloopt, kan deze wegaanpassing aan het einde van dit jaar worden uitgevoerd.”

Voor informatie over alle rioleringswerkzaamheden op ’t Zand Huissen klik hier

Leave a Reply