Op 29 juni 2021 koos het college van burgemeester en wethouders voor nieuwbouw van IKC Het Sterrenbos op de huidige locatie. Het oude gebouw blijft in gebruik tijdens de nieuwbouw. Op die manier is er geen tijdelijke huisvesting nodig. Hierbij zullen we ervoor zorgen dat leerlingen altijd veilig van en naar school kunnen gaan. Ook hebben we grote aandacht voor de mogelijke geluidsoverlast tijdens de bouw.

Massastudie 

Stedenbouwkundig bureau SVP heeft onderzocht hoe de gebouwen op het huidige terrein passen. Dit heet een massastudie. Deze massastudie is op 24 november 2021 gepresenteerd aan de gemeenteraad. In januari informeren we de omwonenden, ouders en andere geïnteresseerden hierover.

Verdere uitwerking en uw inbreng

De gemeente en het schoolbestuur betrekken geïnteresseerden graag bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Vanaf 10 januari vindt u op deze pagina een filmpje met uitleg over de massastudie. Op 17 januari is er een digitale informatieavond zijn waar u vragen kunt stellen. Omwonenden en andere betrokkenen ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tom Spek via telefoonnummer (026) 32 60 111.

Bron: https://www.lingewaard.nl/sterrenbos

Als wijkorganisatie willen wij de inwoners van het Zand en belanghebbenden graag zo breed mogelijk informeren over deze plannen.

De foto’s hiernaast geven een goed beeld van de verschillende fases. Klik op de afbeelding om het volledig in beeld te krijgen.

Afbeeldingen afkomstig van SVP

Leave a Reply