In ‘groene’ samenwerking tussen de gemeente Lingewaard en wijkorganisatie ‘t Zand Binnen-Buiten zijn er een aantal weken geleden meer dan 30 bomen geplant in voortuinen van bewoners op ‘t Zandse Vierkant. Omdat ‘t Zandse Vierkant een grotendeels stenige buurt is, zijn de wijkorganisatie en de gemeente in gesprek gegaan om te bekijken hoe deze buurt groener en dus leefbaarder en gezonder gemaakt kan worden. Dit heeft geleid tot het aanbod voor alle bewoners van ‘t Zandse Vierkant van een gratis boom, die bovendien door de gemeente werd aangeplant. Bewoners konden kiezen uit 4 verschillende boomsoorten en de eerste bladeren aan de bomen zijn ondertussen zichtbaar. Dit initiatief is een verrijking voor de buurt en draagt bij aan een leefbaarder en gezonde leefomgeving. In het najaar zal er nog meer vergroening op ‘t Zandse Vierkant plaatsvinden.