Klik op de foto hieronder om de onderzoeksresultaten te bekijken.

In het Wijkontwikkelingsplan (WOP 2021-2025) dat onlangs is opgeleverd staat omschreven dat burgerparticipatie een belangrijk onderdeel uit maakt van de warmtetransitie. De werkgroep Groen, Klimaat en Spelen van de wijkorganisatie ‘t Zand Binnen – Buiten wilde allereerst inventariseren welke wensen, ideeën en (on-)mogelijkheden inwoners van de wijk zien in de warmtetransitie. Hiertoe is als vertrekpunt, welke in zekere zin als 0-meting kan worden beschouwd, recent een representatief onderzoek uitgevoerd onder een selectie van onze wijkbewoners vanuit formele opdracht door de gemeente Lingewaard en de hiervoor genoemde wijkorganisatie. Onderstaand treft u de onderzoeksresultaten.

Heeft u naar aanleiding van onderstaand nog vragen aan de werkgroep Groen, Klimaat en Spelen? Mail dan naar werkgr.groen@wijkorganisatiezbb.nl.

Leave a Reply