HUISSEN De oversteek op de Karstraat aan de rand van Huissen-Zand veiliger maken, lukt op zijn vroegst pas eind dit jaar. Wel is nu grond aangekocht, zodat het project verder kan worden voorbereid. 

Over het aanpakken van de T-kruising van de Karstraat en Zandsedwarsstraat ten behoeve van vooral fietsers en voetgangers wordt al heel lang nagedacht. Het hoort nog bij een project waar de provincie aan meebetaalt en waarvan het opknappen van de verderop gelegen kruising met de Gochsestraat/Polsestraat ook deel uitmaakte. Die klus is al jaren geleden afgerond.

 

Twee woningen bouwen

 

Om voor de nieuwe T-kruising meer ruimte te krijgen, was het aankopen van grond essentieel. Van het belendende perceel is nu een strook aangekocht. Daarbij mogen de eigenaren op de rest van de grond, waar tot vorig jaar een zwaar vervallen boerderij stond, twee woningen bouwen.
Uitvoering in zes weken

 

Nu de grondaankoop zeker is, kunnen de vereiste procedures voor het bestemmingsplan en de vergunningen beginnen. De gemeente Lingewaard is daar nog zeker een half jaar mee bezig. De werkzaamheden zelf zullen zes weken in beslag nemen.

 

Haakse bochten Karstraat

 

Overigens zat ook het verflauwen van de twee haakse bochten in de Karstaat in het project. Maar onder politieke druk worden de miljoenen die daarvoor waren gereserveerd, aan andere verkeersknelpunten gespendeerd. De gemeente gaat binnenkort praten met de aanwonenden van de meest zuidelijke bocht, met wie al een principe-overeenkomst was gesloten over de sloop van hun woning en herbouw iets verderop. Formeel is die deal nu van tafel, maar wethouder Johan Sluiter wil kijken of voor deze situatie een uitzondering kan worden gemaakt, zodat de nieuwbouw toch kan doorgaan.

 

Bron: https://www.gelderlander.nl/lingewaard/veiligere-oversteek-karstraat-in-huissen-zand-pas-eind-dit-jaar~a8cf61e1/

 

Bernardo van Hal 13-03-21, 13:02

Leave a Reply