Stichting Wijkorganisatie ‘t Zand Binnen – Buiten heeft twee bezwaren ingediend. Het eerste bezwaar is gericht tegen het kappen van 12 bomen in de Gochsestraat. Het tweede bezwaar betreft een verkeersbesluit om het kruispunt Gochsestraat, Klaphek, Huismanstraat gelijkwaardig te maken en de snelheid van de weg aan te passen naar 30 km/u.

Aangezien het riool in de Gochsestraat moet worden vervangen, is dit een geschikte gelegenheid om de straat opnieuw in te richten. Daarnaast worden er ongeveer 650 nieuwe woningen gebouwd volgens plan Driegaarden, wat meer verkeer met zich meebrengt dat ook gebruik zal maken van o.a. de Gochsestraat. Het definitieve ontwerp van de Gochsestraat laat echter een lange rechte weg zien met aan beide einden en ter hoogte van het zebrapad een lichte verhoging. De versmalling bij het zebrapad wordt niet teruggebracht, ondanks dat deze oversteekplaats door veel kinderen wordt gebruikt. Wel komen er fietsstroken aan beide zijden van de weg. 16 nieuwe bomen staan gepland aan de andere kant van de weg dan waar de huidige bomen nu nog staan. De nieuwe bomen worden tussen de nieuwe parkeervakken voor auto’s geplaatst.

Uiteraard staat  de Wijkorganisatie zeer positief tegenover een maximale snelheid van 30 km per uur. Echter verwacht wordt, dat automobilisten, door de nieuwe wegindeling waarbij zij de weg volledig kunnen overzien, sneller zullen rijden dan 30 km per uur. Bovendien verwacht de Wijkorganisatie niet dat een gelijkwaardige kruising veiliger zal zijn dan de huidige situatie op de aansluiting van de Gochsestraat op het Klaphek en de Huismanstraat . De veiligheidsmonitor van de gemeente toont aan dat bewoners al veel overlast ervaren van hoge verkeerssnelheden in onze gemeente. Daarnaast vindt de Wijkorganisatie het jammer dat gezonde bomen moeten verdwijnen, aangezien de bestaande wijk al versteend is. Sommige bewoners zijn blij als de huidige bomen gekapt worden, maar anderen zijn hier niet tevreden over. Het zal vele jaren duren voordat nieuwe bomen dezelfde capaciteit hebben om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving.

De gemeente ziet de herinrichting van de Gochsestraat als een voorbeeld voor alle andere wegen in de gemeente die aangepast gaan worden, waaronder de Driegaardsestraat, de Bredestraat en de Huismanstraat. Omdat de Wijkorganisatie staat voor een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners in de wijk is zij er niet gerust op, dat dit bereikt wordt met deze nieuwe inrichting van de Gochsestraat. Als er vragen zijn, kan er een e-mail gestuurd worden naar info@wijkorganisatiezbb.nl

>

Leave a Reply