In het WOP voor ’t Zand Binnen-Buiten staan de plannen voor de wijk voor de komende 5 jaar. Drie jaar intensief samenwerken was nodig om te komen tot deze plannen. In ons plan staan aandachtpunten voor de wijk. Enkelen hebben we al (deels) gerealiseerd. Anderen gaan we realiseren, mét inzet van de wijkbewoners en in goed overleg met de gemeente. Een tipje van de sluier wat de komende jaren voor deze wijk in het verschiet ligt:

  • totale vernieuwing speeltuin Vlierstraat
  • nieuwbouw basisschool (IKC)
  • verplaatsing Jonge Kracht
  • nieuwe bestemming Zandse Kerk
  • nieuwbouw Driegaarden (500 woningen)
  • uitbreiding Pannenhuis en Bergerden
  • vernieuwing van rioleringen
  • reconstructie van wegen

 

Wij zijn blij te kunnen meedenken en meewerken aan bijvoorbeeld verkeersafwikkeling, veiligheid, vergroening, maatschappelijke ontmoetingsplaatsen en duurzaamheid. De samenwerking met de ambtenaren, het college van B&W, Spectrum en SWL is bij het tot stand komen van dit plan prima verlopen. We hebben alle vertrouwen in deze samenwerking onder ons motto: “Sterk door ”.

Wij zijn al voortvarend gestart en ons streven is om binnen de in het WOP genoemde periode alle plannen te kunnen realiseren.

Lambert Neijenhuis, Voorzitter wijkorganisatie ’t Zand Binnen-Buiten.

Ps. Alle inwoners van onze wijk ontvangen dit plan fysiek in de brievenbus. Het plan is ook digitaal beschikbaar via www.wijkorganisatiezbb.nl

Wil je het plan nu al inzien of liever digitaal lezen klik dan hier

i.v.m. een systeem storing is kunt u het bestand tijdelijk niet als flipbook inzien.

Leave a Reply