In de Gochsestraat staan beeldbepalende vitale bomen. De gemeente Lingewaard heeft het voornemen om deze bomen te kappen om ruimte te maken voor het verkeer. Het kappen van de bomen is in strijd met het gemeentelijk Groenstructuurplan. Op 13 september heeft het college van b&w tot verbazing van de wijkorganisatie reeds een besluit genomen om het kappen van deze bomen in te leiden, zonder dat het herinrichtingsplan voor de Gochsestraat is vastgesteld. De wijkorganisatie is niet gelukkig met deze gang van zaken, temeer omdat de wijkorganisatie veronderstelde in goed overleg te zijn met de gemeente. Er is nu sprake van een onomkeerbare situatie, terwijl het overleg met de wijkorganisatie over het plan nog moet worden afgerond.

De waarde van de te vervallen bomen is ook nog niet vastgesteld. Voor de wijkorganisatie blijft het uitgangspunt dat zoveel mogelijk bomen worden gehandhaafd en dat bij het vellen van bomen in ieder geval compensatie met minimale of hogere waarde wordt terug geplant. Met het collegebesluit wordt nu echter het kappen van de bomen er door gedrukt zonder dat er zekerheid van compensatie is. Daarmee kiest de gemeente voor de moeilijke weg van een bezwarenprocedure tegen het kappen van de bomen.

Leave a Reply